• Eilandelijke Verwijzingscommissie

    De Eilandelijke Verwijzingscommissie (EVC) is een team van professionelen die kennis en zicht hebben op het terrein van het voorbereidend secundair onderwijs. Middels een zorgvuldige procedure, geeft het EVC advies over de plaatsing van leerlingen onder andere op het AGO. In het dokument uitleg over de werkzaamheden van het EVC.

  • Kader voor de inrichting van het AGO

    Voor u ligt het kader voor de inrichting van het Arbeidsgericht Onderwijs (ago), “Di un soño pa trabou”. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) hoopt met dit kader bij te dragen aan de kwaliteit van het ago, door meer handvatten te geven en zo uniformiteit in de inrichting van het onderwijs te bewerkstelligen.

  • Lesobservatie trajecten in de school

    De kwaliteit van het onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de leraar. Daarom is professionalisering een belangrijk thema voor onderwijspersoneel, schoolleiders en besturen. Van elkaar leren (peer review), coaching en observatie van de leraar in de klas door een leidinggevende zijn sleutelfactoren bij verdere professionalisering van leraren en bij kwaliteitsverbetering in het onderwijs.